ასოციაციის მიზნები

  • გერმანულის მასწავლებლებთა შორის თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება
  • ქვევანაში განათლების რეფორმის ხელშეწყობა
  • ურთიერთობის დამყარება და თანამშრომლობა საქართველოში მოქმედ ინსტიტუტებსა და ორგანიყაციებთან, ასევე მთელ მსოფლიოში არსებულ ცენტრებთან, რომლებიც ხელს უწყობენ გერმანული ენის სწავლებას
  • ინფორმაციის ხელშეწყობა და გაზიარება გერმანული ენის სწავლების დარგში
  • სასწავლო მეთოდების კვლევის დარგში ყველა ახალი ფორმის დანერგვა და ხელშეწყობა.