იმპრესუმი

პასუხისმგებელი ვებგვერდზე

ინტერნეტ გვერდ dvg.org.ge/dvg.germanuli.info -ს შინაარობრივ მხარეს უზრუნველყოფენ ეკა შავერდაშვილი, ია გვიანიძე, თბილისი და ინგრიდ როზენბურგი, ბერლინი. info@germanuli.info

პასუხისმგებლობა

მიუხედავად შინაარსის საგულდაგულო კონტროლისა, თავიდან ვიხსნით პასუხისმგებლობას ცალკეული ლინკის შინაარსზე. ასევე არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას გამოქვეყნებულ სტატიებზე, განსაკუთრებით მათ სისწორეზე, მოწოდებული ინფორმაციის აქტუალობასა და სრულყოფილებაზე. გამორიცხულია ამ ტიპის ნებისმიერი პრეტენზიის მხედველობაში მიღება.

მინიშნება საავტორო უფლებაზე

თუ ჩვენს ვებგვერდზე არა გამიზნულად ისეთი მასალა იქნება გამოყენებული, რომელიც საავტორო უფლებას არღვევს და მისი მოხმარება ამ გვერდზე არ არის დასაშვები, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რათა შევძლოთ ამ მასალის დაუყოვნებლივ ამოღება.